Unde şi cînd ar fi bine să se înceapă să se înveţe despre Lean Six Sigma?

Se consideră că Lean Six Sigma este o filozofie care se bazează pe bune practici de economisire permanentă a resurselor şi pe comportamente adecvate, orientate spre îmbunătăţirea continuă a modului curent de lucru şi de viaţă, astfel încît tot ceea ce facem şi tot ceea ce trăim să fie mai plăcut, mai bine, mai frumos, mai ieftin, mai simplu. Deci se adresează doar adulţilor! Sau nu?

Se discută din ce în ce mai des despre LSS şi cum poate fi utilizat în şcoli. Unii susţin că LSS, ca sistem de management ce urmăreşte îmbunătăţirea continuă, este extraordinar de util pentru un management eficace al şcolilor şi al celorlalte organizaţii care oferă servicii educaţionale, indiferent de tipul sau nivelul lor, precum şi de grupul lor ţintă (copii, elevi, studenţi, adulţi). Alţii spun că LSS este util ca materie de studiu, indiferent de nivel. Eu cred că, în afară de management Lean în educaţie şi de obiectul de studiu „LSS”, putem vorbi despre LSS ca de o competenţă generală, necesară tuturor.

Voi începe cu cîteva definiţii:
Ce este Lean Six Sigma?

Lean este o metodologie care porneşte de la definirea valorii pentru client (valoare = „ceea ce clientul este dispus să plătească”). Obiectivul Lean este de a stabiliza toate procesele, pentru a fi capabile de a se desfăşura în flux continuu (respectiv de a se respecta nivelul proiectat de disponibilitate, randament, repetabilitate, calitate, variabilitate, consumuri). În acest scop se urmăreşte reducerea pierderilor şi simplificarea activităţilor care adaugă valoare pentru client. Reducerea pierderilor, fluxul de valoare, flexibilitatea proceselor sunt componentele esenţiale ale organizaţiei Lean, indiferent de domeniul de activitate, fie că este vorba de producţie, servicii (publice, financiare, educaţionale, de sănătate etc.).

Six Sigma este o metodă integrată de îmbunătăţire sistematică a proceselor, prin diminuarea variabilităţii cu ajutorul unor instrumente statistice, dar şi calitative. Se utilizează modelul DMAIC (Definire, Măsurare, Analiză, Îmbunătăţire, Control) pentru a reduce variabilitatea proceselor, prin orientare spre client (pentru a înţelege caracteristicile critice ale produsului sau serviciului oferit) şi prin luarea deciziilor pe baza datelor disponibile şi a faptelor observate.

Lean Six Sigma (LSS) înseamnă îmbinarea avantajelor Lean cu avantajele Six Sigma, fiind o abordare integrată de management pentru îmbunătăţirea continuă a proceselor, care utilizează o combinare a metodologiei Lean de reducere a duratei procesului pe baza eliminării pierderilor cu metodologia Six Sigma de reducere a variabilităţii procesului. Metoda se poate aplica oriunde se înregistrează pierderi pe fluxul proceselor cu date de intrare sau de ieşire variabile în timp.

Cînd ar fi util să se înveţe despre Lean Six Sigma?

În prezent, cursurile despre Lean Six Sigma se adresează preponderent adulţilor, existînd şi cîteva iniţiative în facultăţi, pentru studenţii de la inginerie sau management.

Dar este util să se înveţe despre Lean şi Six Sigma în şcoală sau la universitate, atunci cînd încă elevii sau tinerii nu au există experienţe profesionale reale? Sau este mai bine să rămînă parte a educaţiei adulţilor, din moment ce Lean şi Six Sigma necesită înţelegerea modului de realizare a unor procese şi cunoştinţe uneori avansate, pentru a găsi soluţii de îmbunătăţire efective?

În practică, o căutare pe Internet evidenţiază că în România marea majoritate a cursurilor şi programelor propuse se adresează angajaţilor, ca formă de pregătire continuă.

Dar Lean şi Six Sigma se pot aborda, fără discuţie, în şcoală sau pe parcursul studiilor universitare, fiind în sine faţete ale preocupărilor generale referitoare la îmbunătăţirea continuă a tuturor aspectelor legate de ceea ce facem, nu numai de viaţa noastră profesională.

Un exemplu este legat de oportunitatea de a învăţa despre SS la şcoală, în clasele mici. Copiii pot învăţa să fie atenţi şi ordonaţi cu lucrurile lor, să nu risipească sau să se supraîncarce cu lucruri nenecesare. Oare nu ar fi bine ca fiecare copil să înveţe să se descurce în situaţiile în care ar trebui să poată să-şi gestioneze propriile lucruri?!

Paul Iovita,  General Manager – BEST Consulting

© 2013 Best Consulting . Website realizat de agentia Limonade