Aspecte internaţionale ale etichetei în afaceri – Olanda

Din punct de vedere al dimensiunilor culturale, Olanda este similară altorţări scandinave. Dimensiunea individualism are o valoare ridicată, fapt careindică o societate cu atitudini individualiste, legături relativ relaxate faţăde alţii, un nivel crescut de încredere în forţele proprii, precum şi oorientare spre grija proprie şi faţă de familie. Tot această dimensiune implicăca normă puternică respectarea aspectelor private, complet separate de celepublice sau profesionale.

Evitarea incertitudinii are o valoare moderată, fapt are indică orientareaspre crearea şi respectarea mai multor legi, reguli şi proceduri care acoperămulte din situaţiile sociale.

Cea mai scăzută valoare o are dimensiunea masculinitate (mult sub mediaeuropeană respectiv mondială), fapt care indică că o societate egalitaristă, încare femeile sunt tratate în mod egal cu bărbaţii şi orientarea spre grijă faţăde membrii societăţii.

 

Prezentare

Olandezii ţin foarte mult la imaginea lor, totuşi ei nu vor să atragă astfelatenţia sau să prezinte o imagine ostentativă, materialistă care să contravinăprincipiilor de egalitarism. Toleranţi faţă de ceilalţi, disciplinaţi,conservativi şi atenţi la cele mai mici detalii, ei se percep ca fiind oameniharnici, practici şi bine organizaţi.

Ţinuta este relativ conservatoarea. De la mediile financiare, chiar foarteconservatoare prin costumele închise la culoare, până la cele din IT şi vânzăridestul de casual. Interesant este că în unele organizaţii, superiorii ierarhicpot fi mai informal îmbrăcaţi decât ceilalţi angajaţi.

Fiind o societate egalitaristă, cu cât executivii au mai mult succes sausunt mai bogaţi, cu atât efortul acestora a păstra o imagine obişnuită este maimare.

 

Salutul

Strângerea mâinilor, însoţit de un zâmbet discret şi repetarea numeluipropriu constituie salutul uzual. Chiar şi copiii sunt salutaţi în acest mod.Prietenii foarte apropiaţi se pot săruta „în aer” pe obraz, de câte trei ori,începând cu obrazul stâng. Strângerea în braţe este un salut extrem deimprobabil în Olanda.

În cultura de afaceri, prezentarea cu titlul profesional şi cu numele defamilie este întotdeauna recomandată, cel puţin până când sunteţi invitaţi să ofaceţi altfel. Puteţi folosi şi apelativele domn sau doamnă în limba olandeză,adică mijnheer sau mevrouw.

Strângerea mâinilor este ritualul recomandat atât la începerea cât şi laîncheierea întrunirilor, iar acesta pentru fiecare persoană din grup.

De asemenea, la intrarea în spaţii publice (birouri, magazine, etc.), seobişnuieşte salutul.

Folosirea titlurilor este recomandată doar în comunicarea scrisă din mediulprofesional, dar nu şi în discuţii directe.

 

Comportamente acceptabile în public.

Olandezii sunt persoane mai rezervate. Deşi excepţia o fac cei dinAmsterdam, nu este recomandabil să începeţi conversaţia cu „Ce mai faceţi?”dacă sunteţi străin faţă de persoană. Din acelaşi motiv, este recomandabil săafişaţi un comportament mai liniştit şi să nu vorbiţi cu voce exagerat deputernică. Acest lucru se aplică inclusiv în cazul în care doriţi să chemaţi unchelner, fiind suficient contactul vizual şi mişcarea discretă pe verticală acapului.

A saluta pe cineva mai în vârstă sau un superior ierarhic cu un bună este considerat nepoliticos. Cândstrănutaţi sau tuşişi des nu uitaţi să vă scuzaţi.

Utilizarea scobitorilor, mestecarea gumei sau ţinerea mâinilor în buzunarîn timpul unei discuţii este considerată o impoliteţe.

Deşi succesul este respectat în societatea olandeză, mai ales cel obţinutprin efort personal, este recomandabil să afişaţi o anumită atitudine demodestie.

Mai rezervaţi şi formali cu străinii, olandezii consideră auto-controlul şistabilitatea emoţională o virtute. Acestea se manifestă şi prin numărul redusde întrebări personale pe care le pun sau la care sunt dispuşi să răspundă.

Femeile olandeze consideră exagerat sărutul mâinii, dar apreciazădeschiderea uşii de către bărbaţi. La urcarea scărilor bărbaţii preced femeile,ordinea schimbându-se la coborâre. Dacă treceţi pe lângă o altă persoană prinspaţii înguste, este nepoliticos să o faceţi cu spatele.

În cazul în care relaţia profesională cu o femeie este de o durată maimare, acestea sunt obişnuite să-şi plătească singure consumaţia.

Distanţa fizică socială este mai mică decât în SUA dar mai mare decât înAsia. Lungimea de un braţ este recomandabilă pentru confortul interlocutoruluidvs.

 

Punctualitatea

Olandezii consideră punctualitatea un lucru extrem de serios. Întârzierea,chiar şi de câteva minute poate fi percepută drept un semn al neseriozităţiisau o incapacitate în organizarea personală. Dacă vedeţi că veţi întârzia,anunţaţi imediat acest fapt (oferind o explicaţie plauzibilă), deoareceanularea unei întâlniri din partea dvs. vă poate prejudicia imaginea şi relaţiade afaceri.

Întâlnirile sunt programate din avans, cu aproximativ 2 săptămâni (printelefon sau fax) până la 1 lună (prin email).

Programul de lucru uzual este de la 8.30 la 17.30.

Evitaţi planificarea unor întâlniri în lunile iulie, august sau sfârşitullui decembrie (perioade de vacanţă).

 

Discuţii formale

Birourile au în mod frecvent uşa închisă, bateţi la uşă şi intraţi doardupă ce sunteţi invitat. Ca şi în alte culturi occidentale, viaţa privată estecomplet separată de cea profesională. Chiar şi prieteniile de la locul demuncă, continuate şi în sfera personală, nu-şi găsesc manifestarea în timpul întâlnirilorprofesionale.

Majoritatea olandezilor sunt obişnuiţi cu străinii şi cu oamenii de afaceride peste hotare, datorită lungii istorii comerciale a acestei ţări.

Întâlnirile de lucru sunt destul de formale şi păstrează ordinea şi timpulalocat din agenda prestabilită.

Timpul acordat socializării este scurt, trecerea la subiectul discuţieifiind aproape imediată după prezentare.

Cărţile de vizită se schimbă imediat, la începutul întâlnirii. Dacă nu seiniţiază din partea olandeză, o puteţi face dvs. fără nicio problemă. Cumolandezii au un respect deosebit pentru educaţia superioară, puteţi include pecartea de vizită titlurile academice. Totuşi, în conversaţii nu subliniaţiaceste referinţe.

Cărţile de vizită pot fi în limba engleză, dar materialele tehnice, înspecial cele care conţin o terminologie complicată este recomandabil a fitraduse în olandeză, însoţite de reprezentări grafice concludente.

Nu vă hazardaţi să faceţi promisiuni pe care nu le puteţi acoperi. Încălcareaunei promisiuni este de asemenea nepoliticos. În cadrul discuţiilor este foarteapreciată sinceritatea dar şi flexibilitatea de a ajunge la un compromis.

Cea mai bună strategie de convingere este să vă rezumaţi la date,informaţii şi fapte clare, concise şi verificabile (fiind destul de probabil cainterlocutorii dvs. să fi făcut ei înşişi o verificare prealabilă).

În mediul de afaceri, a zâmbi tot timpul nu este recomandabil, acestcomportament fiind interpretat ca nesinceritate.

Aspectele emoţionale sunt mai puţin importante în deciziile de afaceri.Procesul de luare al deciziilor este mai lent, datorită orientării spreinformarea şi obţinerea unui consens cu toţi cei care vor implementa acestedecizii. Chiar şi în structurile ierarhice superioare, unde se iau deciziile,şefii arată respect şi cer opiniile celor implicaţi, fiind orientaţi spreobţinerea consensului. În schimb, odată luată decizia, vă puteţi aştepta ca muncava fi dusă la îndeplinire şi la angajament în atingerea obiectivului.

Fiind orientaţi spre detalii, olandezii nu se grăbesc să sară la concluziisau înţelegeri finale în mod rapid.

Evitaţi stilul de confruntare sau alte tactici de mărire a presiunii cuinterlocutorii dvs.

Valori ca egalitatea şi respectul pentru ceilalţi fiind centrale în culturaolandeză, evitaţi orice imagine de superioritate sau aroganţă. De asemenea,orientarea spre munca în echipă face complimentele adresate la nivel de grup săfie mai potrivite decât cele individuale. A găsi „un ţap ispăşitor” la oproblemă este foarte improbabil în mediul olandez.

Contactul vizual direct este perceput ca un semn de sinceritate, darfixarea continuă a interlocutorului poate fi resimţită ca agresivitate saulipsa unor deprinderi sociale.

La discuţiile de afaceri, subiectele personale nu au ce căuta. Ospitalieridar şi mai reţinuţi din punct de vedere emoţional, partenerii de discuţie vorfi în schimb foarte interesaţi de beneficiile afacerii pe termen lung. Deasemenea, este specific modul direct şi fără ocolişuri în care se implică toţicei care au o opinie faţă de subiectul discuţiei.

 

Conversaţii de afaceri la masă

Majoritatea invitaţiilor la masă vor fi la restaurante sau chiar cantinedin cadrul companiilor şi mult mai rar acasă. Discuţiilor de afaceri maiinformale le sunt dedicate doar prânzul sau cina, dar ambele mai scurte decâtîn alte ţări. Datorită faptului că olandezii preferă întâlnirile informaleînainte sau după cină, este posibil ca la o întâlnire programată după ora 20.00să nu existe mâncare.

Dacă totuşi sunteţi invitaţi acasă, consideraţi-o ca pe o onoare deosebităcare vi se acordă personal.

Indiferent de motivul invitaţiei, este recomandabil să ajungeţi la timp şisă nu uitaţi un cadou pentru gazdă. Atenţie! Olandezilor le place echilibrulîntre obligaţii şi răsplată, de aceea cadourile scumpe, favorurile exageratesau tratamentul preferenţial nu este privit cu ochi buni, el putând fiinterpretat chiar mită sau un tratament nedrept faţă de ceilalţi. Cadourilemici sau modeste, sunt cele mai recomandabile.

Cadouri recomandate: ciocolata de calitate, un ghiveci cu flori sau unbuchet de flori în număr impar (dar nu 13, acest număr simbolizând ghinion), cărţidespre ţara dvs. de provenienţă, lichior din import, accesorii pentru birou. Dereţinut: cadourile nu trebuie să fie scumpe.

Nerecomandabile sunt obiectele ascuţite (de exemplu un set de cuţite,însemnând de asemenea ghinion).

Rămâneţi în picioare până când sunteţi invitat de către gazdă să luaţi loc,bărbaţii aşezându-se la masă după ce toate femeile şi-au ocupat locul.

Dacă se serveşte cina, gazdele se vor aşeza faţă în faţă, de o parte şialta a mesei. Invitaţii de onoare se vor aşeza fiecare lângă perechea gazdă,iar locul din dreapta fiind cel rezervat celui mai important invitat.

Nu începeţi să mâncaţi înaintea gazdei, iar dacă nu aţi încheiat încă masa,ţineţi furculiţa şi cuţitul încrucişate în mijlocul farfuriei.

Folosirea ustensilelor pentru toate felurile de mâncare (inclusiv pentrubrânză, fructe, pizza şi sanvişuri) este o regulă de politeţe, ca şi cea de aţine aceste ustensile tot timpul în mână fără a le aşeza pe masă.

Deoarece lăsarea în farfurie de resturi de mâncare este considerată orisipă sau chiar o ofensă, este recomandabil să luaţi cantităţi mai mici, dupăcare puteţi cere o suplimentare.

Ţineţi mâinile la vedere şi evitaţi să le lăsaţi sub masă.

Toasturile cu vin sunt propuse de către gazdă prin Proost!

Subiecte recomandabile de discuţie: tara dvs. de provenienţă, călătorii şisubiectele politice (dacă sunteţi bine informat).

Subiecte nerecomandate: discuţii despre venituri, posesiuni materiale,criticarea familiei regale, religie.

 

Eticheta bacşişului

Toate restaurantele includ bacşişul pe nota de plată. Pentru o calitatedeosebită a servirii puteţi lăsa în plus 5-10% din valoare.

Barmanii aşteaptă în jur de 2-5% din valoarea consumaţiei.

La coafor suma poate varia între 5-10% din valoarea serviciului, iar pentrutaximetrist, 1-2€ este o sumă satisfăcătoare, sumă care creşte dacă aţi avutbagaje grele.

La hotel, cameristele pot primi până la 2 euro pentru fiecare zi, 1€/bagajpentru portar sau hamal, iar recepţionerul care a oferit servicii specialeaşteptă şi el un bacşiş.

Cristian Popescu  Senior trainer BEST Consulting

© 2013 Best Consulting . Website realizat de agentia Limonade