Aspecte internaţionale ale etichetei în afaceri – ELVEȚIA

Elveţia, ţară formată din 26 de cantoane autonome, administrativ împărţiteîn peste 3000 de comune, acestea având la rândul lor un grad crescut de autonomie.Populaţia de 7,3 milioane persoane este formată din etniile germană, francezăşi italiană.

Cu toată această fragmentare şi complexitate administrativă, Elveţia esteun exemplu de stabilitate, coeziune, armonie, neutralitate internaţională şi nuîn ultimul rând dezvoltare economică. Aceste caracteristici sunt determinate deprincipii ca responsabilitatea civică, bunăstarea economică, etica protestantăşi pragmatism cu rezultate deosebite în ceea ce priveşte eficienţa, calitateaşi orientarea spre servicii.

Deşi există patru limbi oficiale (cu multe dialecte), germana esteutilizată mai mult pentru comunicarea formală, iar majoritatea oamenilor deafaceri vorbesc fluent şi engleza.

Din punct de vedere al dimensiunilor culturale, cea mai ridicată valoare oare masculinitatea, care denotă o polarizare crescută între cele două sexe,bărbaţii având o tendinţă mai pronunţată spre competiţie şi asertivitate.Dimensiunea individualism, de asemenea de o valoare mai ridicată decât mediaeuropeană, indică independenţa şi prioritatea familiei faţă decolectivitate.  Scorul scăzut aldistanţei faţă de putere descrie o populaţie în care puterea este distribuitămai uniform între membri societăţii. Dimensiunea scăzută a evităriiincertitudinii descrie existenţa a puţine legi, dar şi a unei populaţii de onatură mai introspectivă, care nu are manifestări evidente ale emoţiilor.

 

Prezentare

În ultimii ani, stilul conservativ al elveţienilor s-a mai relaxat, ţinutacasual fiind tot mai frecventă. Totuşi, la întâlnirile de afaceri (mai ales custrăini) managerii elveţieni se vor îmbrăca tot formal, de aceea este indicatsă vă conformaţi acestui stil.

Hainele, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei sunt de culori mai estompate(în special în zonele germane). Sacourile fine de lână, cu cămăşi (asortate cucravate simple), tricouri albe şi pantofi negrii bine lustruiţi, constituieţinuta de bază a bărbaţilor. Pentru femei, costumele şi fustele de lungime maiconservative sau cu pantaloni. Bijuteriile, chiar şi ceasurile elveţiene,trebuie să fie elegante, dar simple şi discrete. Deşi bine îmbrăcaţi, ţinutaeste modestă, orice imagine ostentativă a bogăţiei nefiind apreciată.

 

Salutul

Salutul standard este strângerea mâinilor, atât pentru bărbaţi cât şipentru femei. În zonele franceze sau italiene, puteţi observa destul de dessărutul pe obraz şi îmbrăţişări între cei apropiaţi. Pentru străini acest saluteste nerecomandabil.

Verbal salutul poate fi grüezibonjoursau buon giorno în funcţie de zonagermană, franceză, respectiv italiană. Este recomandabil să salutaţi şi laintrarea în zone publice (birouri, magazine, etc.). Dacă vă întâlniţi cu ungrup, recomandabil este să aşteptaţi să fiţi prezentat de către altă persoană.

În cadrul prezentărilor, adresaţi-vă cu numele de familie, precedat defuncţia sau un alt element al statusului, până în momentul în care sunteţiinvitat să utilizaţi doar prenumele.

În funcţie de zona pe care o vizitaţi, utilizaţi pentru bărbaţi, respectivfemei: titulatura de Herr sau Frau (germani), Monsieur sau Madame (francezi),Signore şi Signora (italieni). Folosiţi Fraülein, Mademoiselle şi Signorinadoar pentru copii şi adolescenţi.

Pentru o întâlnire formală pregătiţi-vă suficiente cărţi de vizită (scriseîn engleză), acestea fiind oferite tuturor celor pe care îi întâlniţi, nu doarpartenerului de discuţie. Recomandabil este să treceţi funcţia dvs., eventualşi anul fondării companiei (elveţienii apreciază stabilitatea şi tradiţia), darnu au o obsesie pentru titlurile academice.

 

Punctualitate

Elveţienii sunt probabil cel mai punctual popor din lume. Acest aspect sereferă atât la începerea întâlnirilor formale (întotdeauna programate dinainte)cât şi la terminarea acestora. Recomandabil este să veniţi la ora agreată, nuînainte (deoarece partenerul dvs. de afaceri ar putea fi nepregătit) şi niciîntr-un caz mai târziu (chiar şi cinci minute pot fi interpretate ca o ofensă).

Dacă oamenii din zonele germane sunt foarte riguroşi în ceea ce priveştepunctualitatea, în ariile franceze şi italiene, aceştia au o atitudine ceva mairelaxată. Totuşi, punctualitatea este cea mai bună politică în Elveţia.

Programul de lucru este între orele 7.30 şi 17.30, fragmentat de uninterval de 2 ore pentru prânz (de la ora 12.00 la 14.00).

Evitaţi programarea unor întâlniri în lunile de vacanţă (iulie şi august),în zilele de sărbătoare (diferite pentru cele 26 de cantoane!) sau de 1 august(ziua naţională a Elveţiei).

În ceea ce priveşte întâlnirile informale sau invitaţiile acasă, aţi puteaveni cu 15 minute mai târziu (în zona germană) şi chiar cu 30 de minute dupăora programată în celelalte zone.

 

În public

Elveţienii fac o distincţie clară între viaţa profesională şi cea privată. Astfel,ei au nevoie de o perioadă mai lungă pentru a se apropia în mod personal,manifestând totuşi un interes şi pentru acest aspect.

Pentru a construi o relaţie personală, calităţile care vă vor ajuta pentruaceasta sunt modestia, sinceritatea, responsabilitatea, onestitatea, disciplinapersonală şi stabilitatea emoţională.

Ca să nu fiţi surprinşi de o remarcă la un comportament nepoliticos,evitaţi:

–         Să ţineţimâinile în buzunare în timp ce vorbiţi,

–         Să nu oferiţiun loc în autobuz/tramvai unui bătrân,

–         Să bateţi uncoleg cu palma pe spate,

–         Nu „marcaţi”cu degetul mare în aer când vreţi să arătaţi ceva.

 

Conversaţii informale

La primul contact, elveţienii pot părea mai rezervaţi. Totuşi, odată cuconstruirea relaţiei, apropierea este însoţită de un interes sincer faţă destrăini.

În cadrul întâlnirilor formale sau sociale, elveţienii poartă conversaţiacu un aer mai detaşat, sunt buni ascultători întrerupând rar interlocutorul,uneori luându-şi chiar şi notiţe.

Deşi mai conservativi în opinii, pe care nu şi le schimbă uşor, ei nutrebuie percepuţi drept încăpăţânaţi sau refractari. De asemenea, până nucunoaşteţi bine persoana, evitaţi glumele. În funcţie de zona culturală, modulde conversaţie este diferit. Astfel, germanii îşi spun în mod clar ceea cegândesc, francezii au o tendinţă spre retorică iar italienii sunt mai deschişişi apropiaţi.

Subiecte de discuţie recomandate: afaceri internaţionale, călătorii înElveţia, sporturi de iarnă, cultură, muncă (dar nu în stilul „cu ce văocupaţi?”)

Subiecte nerecomandabile de discuţie: rolul Elveţiei în războaielemondiale, băncile elveţiene, întrebări despre ocupaţie. De asemenea întrebăriledespre vârstă, status marital, religie sunt nerecomandate, deoarece seconsideră că acestea fac parte doar din viaţa privată.

 

Discuţii formale

Elveţienii de etnie germană trec de obicei direct la subiectul discuţiei,pe când cei francezi şi italieni preferă încălzirea atmosferei prin discuţii „mărunte”.Indiferent de zona din care provin, elveţienii privesc afacerile în modul celmai serios, umorul nefiind apreciat în acest context.

În acest mediu conservativ, elveţienii evită riscul. Astfel, ei au nevoiede multe informaţii şi argumente pentru a accepta o propunere. În plus,datorită importanţei tradiţiei şi eficienţei, inovarea este mai puţin spontanăşi este precedată de o atentă planificare.

În cadrul discuţiilor se urmăreşte agenda, subiectele colaterale fiindrespinse. Prezentările trebuie să fie clare şi concise, recomandabil este săaveţi şi un rezumat listat. Dacă elveţienii de origine germană şi franceză suntmai analitici, preferând informaţii obiective pe care le raportează la regulişi proceduri, cei italieni au tendinţe asociative, implicându-se personal îndiferitele situaţii fiind mai dependenţi de aspecte subiective.

Specific culturii elveţiene, mai ales în mediul organizaţional estecombinaţia între stilul decizional autocratic şi cel consensual. Deşi, aparentun paradox, el descrie procesul de luare al deciziei de către persoanele de lanivelul ierarhic superior, simultan cu acordul tuturor celor afectaţi dedecizie. În acest mod se evită dezarcordurile şi eventualele conflicte, plus angajamentulefectiv a tuturor membrilor implicaţi. De aceea este foarte important săcunoaşteţi persoanele din punct de vedere al funcţiei, autorităţii şi experienţei,acest lucru nefiind întotdeauna uşor datorită imaginii de modestie pe care oafişează aceste persoane.

 

Conversaţii de afaceri la masă

Deşi relaţiile profesionale sunt complet separate de cele personale,elveţienii acceptă condescendent şi discuţiile la masă, în special prânzul şicina.

La cină, participarea partenerului de cuplu este destul de comună, astfel,este recomandabil să evitaţi subiectele despre afaceri până în momentul în caregazda abordează acest subiect. Dacă sunteţi invitaţi acasă la un elveţian,consideraţi acest fapt drept o onoare.

Aşteptaţi până sunteţi invitat să luaţi loc. Gazda vă va invita să luaţiloc la mijlocul mesei.

La începutul cinei se serveşte de obicei vin, vermut sau Campari, cafeauafiind dedicată încheierii mesei.

În funcţie de zona în care vă aflaţi toasturile pot fi prost, votre santé sau salute, pentru germani, francezi,respectiv italieni.

Deseori mâncarea este aşezată pe o serie de platouri mari de pe care văputeţi servi singuri. În acest caz, este recomandabil să luaţi porţii mici dintoate platourile, refuzul sau omiterea unuia putând fi percepută drept o ofensăla adresa gazdei sau bucătarului. Aceeaşi percepţie poate fi şi în cazul încare nu vă terminaţi toată mâncarea din farfurie.

În timpul mesei trebuie să ţineţi încheietura mânii pe masă, fiindconsiderată o impoliteţe aşezarea mâinilor în poală sau a coatelor pe masă.Când terminaţi de mâncat aşezaţi cuţitul şi furculiţa paralel, pe parteadreaptă a farfuriei şi dispuse oblic. Aşezarea lor încrucişată comunică că nuaţi terminat încă de mâncat.

În cazul în care doriţi să adânciţi relaţia cu un elveţian, esterecomandabil să aşteptaţi ca schimbul de cadouri să fie iniţiat de cătreacesta.

Cadouri recomandabile: cărţi de artă, obiecte reprezentative zonei din careproveniţi, o sticlă de vin, coniac sau whisky de calitate, flori (exceptândcrizantemele, crini albi sau trandafiri roşii) sau ciocolata de calitate.

În nici un caz nu oferiţi cadouri scumpe sau ostentative, aceastăgenerozitate fiind percepută drept mită.

Nerecomandate sunt cuţitele sau alte obiecte ascuţite, acestea simbolizând „tăierea”unei relaţii apropiate.

După vizită, trimiteţi gazdei o notă de mulţumire scrisă de mână.

 

„Eticheta” bacşişului.

Portarii de la hotel primesc 2 SF (Swiss Franc – franci elveţieni), iarhamalii se mulţumesc cu aceeaşi sumă pentru fiecare bagaj. Tot la hotel,menajerei i se pot oferi 2 SF.

La aeroport hamalii pot primi până la 5 SF per bagaj.

Deşi taxiurile sunt foarte scumpe, şoferii se aşteaptă să rotunjiţi suma însus.

La restaurant, bacşişul (15%) este inclus deja pe bon. Totuşi, dacă sunteţimulţumiţi de serviciile oferite puteţi lăsa pentru fiecare persoană de lamasă, în funcţie de clasa restaurantului, între 2 SF până la 10 SF pentrulocalurile de lux.

© 2013 Best Consulting . Website realizat de agentia Limonade